Informacja Wójta Gminy Borki w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja