Informacja Wójta Gminy Borki dotycząca przedłużenia przyjmowania wniosków o oszacowanie strat w związku z nawalnymi deszczami

W związku z dużą ilością wniosków o oszacowanie strat spowodowanych  licznymi deszczami nawalnymi na terenie gminy Borki, zostaje wydłużony termin składania wniosków do 24 lipca 2020 r. (piątek)

Wójt Gminy informuje iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Borki wniosek o oszacowanie strat. Rolnicy proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków. Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 9 lub dostępny na stronie Gminy Borki w poniższych załącznikach:

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o oszacowanie strat jest wniosek o dopłaty bezpośrednie składany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.