Informacja w sprawie suszy

DRODZY MIESZKAŃCY!

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie całej Polski w tym również w woj. Lubelskim, Wójt Gminy Borki informuje o możliwości zgłaszania do tut. Urzędu oświadczeń dotyczących wystąpienia strat w Państwa uprawach spowodowanych suszą wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych w terminie do 6 lipca 2018r.

Jednocześnie informuję, że aby uzyskać pomoc publiczną poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Informacja o pomocy