Informacja w sprawie instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Informacja w sprawie instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Szanowni mieszkańcy Gminy Borki biorący udział w projekcie:
“Eko Energia w Gminie Borki”

Wzory umów na poszczególne instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamieszczone na stronie gminy Borki  celem umożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ich treścią:

Umowa fotowoltaika Borki

Umowa solary Borki

Zapraszamy do podpisania już wypełnionych umów o dane uczestników projektu od dnia 3 sierpnia 2020 r.