Informacja: przeszukiwanie lasów w celu wykrycia padłych dzików

Szczegóły informacji znajdują się na zdjęciu: