Informacja o zamiarze przystąpienia do programu Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zapraszamy do zapoznania się z informacją. Termin składania wniosków upływa 6 grudnia 2019.

Wzór wniosku o przystąpienie do programu (do pobrania):

1. Wzór wniosku;