Informacja o wynikach konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 Borki, 21 października 2020 r. INFORMACJA Informacja o wynikach konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Wójt Gminy Borki informuje, iż w okresie od 06 października 2020 roku do 19 października 2020 r. nie zgłoszono uwag i opinii do projektu Programu Współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.