Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Borki pełni Ireneusz Grzyb. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – RODO poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

– Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych na podstawie przepisów prawa-UG;
– Klauzula informacyjna dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego;
– Klauzula informacyjna -przesłanka umowy;
– KW_1233891_DSO_plik7.DOCX-dowody-1;
– KW_1233891_DSO_plik8.DOCX-pasc-i-zin-1;
– KW_1233891_DSO_plik10.DOCX-ewidencja-1.