Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych I Ochrony Zdrowia