Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Informujemy o ogłoszeniu naboru na dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Groby i cmentarze wojenne w kraju. 

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. samorządowe instytucje kultury,
2. organizacje pozarządowe,
3. jednostki samorządu terytorialnego,
4. uczelnie publiczne i niepubliczne,
5. kościoły i związki wyznaniowe,
6. osoby prawne.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: https://bit.ly/2IIvUki