Informacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Gminy Borki

Informacja o dyżurach Przewodniczącego
Rady Gminy Borki

Informuje się mieszkańców

gminy Borki, że Przewodniczący Rady Gminy Borki

od miesiąca kwietnia 2016 r.

pełni dyżur w każdy ostatni wtorek miesiąca

w godzinach od 1530 do 1630

w Urzędzie Gminy Borki, pokój Nr 2