Informacja Kierownika ZGK w Borkach

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu:

  • 23 grudnia 2020 r. (środa) Kasa Zakładu będzie nieczynna,
  • 24 grudnia 2020 r. (czwartek), Zakład Gospodarki Komunalnej będzie nieczynny.

Dzień 24 grudnia 2020. jest dniem wolnym od pracy w tut. Zakładzie
w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). 

komunikat