Informacja GSW w Borkach

W związku z prowadzonymi pracami proszę o wpłacanie składek za 2015 rok. Robiąc przelew bankowy proszę w tytule płatności wpisywać numer nakazu, zaczynający się od: SKL ….. Ułatwi to poprawne odnotowywanie spłat, zwłaszcza gdy przelew jest robiony z innego konta (mam tu na myśli dane użytkownika konta bankowego, który nie jest członkiem GSW. Takie wpłaty pojawiały się, gdzie nie zgadzają się nazwiska, a brak opisu wpłaty utrudnia odnotowanie płatności w programie).
W styczniu będę prowadził wtorkowe dyżury w UG Borki. Pod koniec lutego 2016 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków GSW. O dokładnej dacie będę informował. W razie pytań proszę o kontaktowanie się pod nr tel. 500-626-872.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016 składa wszystkim Członkom serdeczne życzenia zdrowia, radości, pomyślności i wszelkich Bożych łask płynących ze Żłóbka Betlejemskiego na czas świętowania i cały 2016 rok .

Przewodniczący Zarządu GSW w Borkach
Adam Król