Informacja dotycząca Odbioru odpadów od osób znajdujących się w izolatoriach domowych

Informujemy, że wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców przebywających w izolatoriach domowych traktowane są jako materiał zakaźny i powinny być odbierane jako odpad medyczny. W związku z tym osoba izolowana nie wystawia odpadów wytworzonych w czasie choroby zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów  komunalnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  należy odpady te umieścić w osobnym worku. Segregacja odpadów wytworzonych przez osobę izolowaną nie jest konieczna.

Uwaga! Osoby objęte kwarantanną to osoby zdrowe, odosobnione w wyniku narażenia na zakażenie, w związku z tym odpady wytworzone przez te osoby powinny być segregowane i wystawiane do odbioru przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Borki zgodnie z obowiązującym harmonogramem.