Informacja ARiMR w Radzyniu Podlaskim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Radzyniu Podlaskim informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się przyjmowanie wniosków z 3 zakresów działań:
1. premia dla młodych rolników (podwyższono wysokość premii do 150 tys. zł);
2. restrukturyzacja małych gospodarstw (także dla nieubezpieczonych w KRUS);
3. pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku.
 
Szczegóły: Informacja ARiMR