INFORMACJA

INFORMACJA
Wójta Gminy Borki
z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych … (M.P. Nr 30 poz. 345 z późn. zm.) informuję, że w związku ze zgłoszeniem do obwodowych komisji wyborczych o numerach 1 i 4 liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład, na podstawie art. 182 § 7 Kodeksu Wyborczego w dniu 5 października 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbędzie się publiczne losowanie składów w.w. komisji.

Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata