Informacja

Sprawy związane z Gminną Spółką Wodną załatwiane są w każdy wtorek począwszy od 22 września 2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju nr 8.
Dyżur będzie pełnił Pan Adam Król – Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Borkach. Na miejscu będzie można opłacić składkę oraz skorygować dane płatników.