Informacja

Gmina Borki informuje, że realizacja zadania pn.”Projekt edukacji ekologicznej „ Chrońmy przyrodę już dziś- jutro może być za późno” jest dotowany na podstawie umowy nr 22/2018/D/EE zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Całkowity koszt zadania –  14 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 7 000,00 zł