Informacja

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania “Sport dla Wszystkich”, działania “Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.
Zapraszamy organizację pozarządowe i kluby sportowe do składania wniosków o dofinansowania. Termin mija 27 listopada 2017 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html

https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7574,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow.html