Informacja

Urząd Gminy w Borkach informuje, że w związku z planowaną konserwacją infrastruktury informatycznej w dniu 26 października 2017 roku sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i USC będą załatwiane do godziny 12.00