Informacja

Dnia   25   sierpnia   2017   r.   został   podpisany   protokół   odbioru  prac  zadania  „Budowa  siłowni  zewnętrznych  i  placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borki”. W ramach zadania powstały:

  1. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w m. Nowiny,
  2. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w m. Osowno,
  3. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w m. Tchórzew,
  4. Siłownia zewnętrzna w m. Krasew,
  5. Siłownia zewnętrzna w m. Wola Chomejowa,
  6. Siłownia zewnętrzna w m. Tchórzew Kolonia,
  7. Siłownia zewnętrzna w m. Wrzosów.

Operację     zrealizowano     w     ramach     poddziałania     „Wsparcie   na   wdrażanie   operacji   w   ramach   strategii   rozwoju    lokalnego    kierowanego    przez    społeczność”    w   ramach   działania   „Wsparcie   dla   rozwoju   lokalnego   w   ramach   inicjatywy   LEADER”   objętego   Programem   w  zakresie:  4.6  Budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i      niekomercyjnej      infrastruktury      turystycznej      lub      rekreacyjnej,  lub  kulturalnej.  Całkowita  wartość  zadania  179 607,97 zł. W 100% dofinansowana z ww. programu.