Azbest: nabór zgłoszeń na usunięcie z posesji

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od  06.05.2019 r. do  24.05.2019 r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Borki oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać w Urzędzie Gminy Borki pok. nr 2 lub ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku.