I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

26 listopada 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Młodych Radnych przywitał Wójt Radosław Sałata, w którego obecności radni złożyli ślubowanie. W ślubowaniu Radni przysięgli pracować dla dobra i pomyślności młodzieży oraz Gminy, działać zawsze zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił w wykonywaniu zadań Rady.
 Na sesji spośród Radnych zostało wybrane Prezydium MRG, w skład którego wchodzą:
Roksana Orłowska – Przewodnicząca,
Katarzyna Mateusiak – Wiceprzewodnicząca,
Izabela Skowron- Sekretarz.
 Następnie Radni pod nadzorem Przewodniczącej Roksany Orłowskiej ustalili swój plan pracy na obecny rok szkolny, w którym znalazła się m. in.:
– organizacja turnieju w tenisa stołowego,
– pomoc przy organizacji III Gminnego Spotkania Wigilijnego.
 Radni chcą się angażować w różne dziedziny życia społecznego.