I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BORKI z dnia 18 września 2015 r. w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja_Wójta