VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”

Tradycją naszej szkoły jest udział w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Eliminacje przeprowadziła Placówka Terenowa KRUS w Kocku.

Celem konkursu było: promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występujących latem oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznych i indywidualnych zdolności twórczych.

więcej…