Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 r.

harmonogram_2015

Informacja dla mieszkańców Gminy Borki dotycząca terminu odbioru  odpadów komunalnych w 2015 r.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Borki, że w 2015 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zapoznanie się z nowym harmonogramem dostępnym na sołeckich tablicach ogłoszeń, u sołtysa, w Urzędzie Gminy Borki, oraz na stronie internetowej Gminy Borki tj. www.borkiradzynskie.pl.

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2015 zostaną dostarczone mieszkańcom przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Radzyń Podlaski w dniu 22 stycznia 2015 r. podczas pierwszego odbioru.