GPOS: Akademia Dobrego Rodzica

GOPS w Borkach informuje, że następne spotkanie warsztatowe w ramach AKADEMII DOBREGO RODZICA odbędzie się 15 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11:00.
Na kolejne spotkania zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców w KAŻDY PONIEDZIAŁEK o godz. 11:00 do końca trwania okresu wakacyjnego.