GOPS: Posiłek w szkole i domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że od lipca rozpoczęto realizację II modułu Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w postaci dostarczania jednego gorącego posiłku dziennie do miejsca zamieszkania podopiecznego. Świadczenie jest przeznaczone dla osób dorosłych, w szczególności starszych, niepełnosprawnych, chorych, mających trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłku w domu, a których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania informacji i skorzystania z pomocy zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikami socjalnymi GOPS:
Jolanta Sokół (mieszkańcy: Wola Chomejowa, Osowno, Olszewnica, Nowiny, Sitno);
Joanna Kot (mieszkańcy: Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Maruszewiec Stary, Maruszewiec Nowy, Pasmugi, Stara Wieś, Wrzosów)
Monika Gurtat (mieszkańcy: Wola Osowińska, Borki)
Andżelika Sałata (Mieszkańcy: Krasew)