GOPS: podziękowanie za owocną współpracę

23 sierpnia 2019 roku we współpracy z KPP w Radzyniu Podlaskim pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach odbyli kompleksowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy.
Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji pracowników socjalnych, asystentów rodzin  oraz pozostałych pracowników merytorycznych GOPS w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo, szczególnie w kontakcie z trudnymi klientami zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i  podczas pracy w środowisku. Kompleksowe, oparte w dużej mierze na zajęciach praktycznych  szkolenie zrealizowano w sali gimnastycznej ZPO w Borkach dzięki uprzejmości dyrekcji oraz personelu placówki. 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Borkach składają serdeczne podziękowania Komendantowi i Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim oraz Dyrektorowi i Pracownikom ZPO w Borkach za owocną, rokującą na dalsze spotkania szkoleniowe  współpracę.