GOPS Borki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego dotyczącego usług w zakresie świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.