Gminny Dzień Strażaka

W sobotę 23 lipca  o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Ludowym  w Sitnie rozpoczęły się uroczystości obchodów gminnego Dnia Strażaka. Na uroczystości zebrali się przedstawiciele Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezesi, Komendanci, Zarządy
i Członkowie poszczególnych jednostek OSP.

Podczas uroczystości zostało wręczonych 5 medali złotych i 4 brązowe  przyznawane przez prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP, 9 odznak „strażak wzorowy” przyznawanych przez prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP, 3 medale za wysługę lat nadawanych przez Zarząd Gminy Związku OSP.