Gminne obchody 1050-lecia chrztu Polski

W niedzielę 15-ego maja o godz. 12-ej w kościele parafialnym w Borkach uroczystą mszą świętą zainaugurowano obchody 1050-ej rocznicy chrztu Polski oraz państwowości polskiej.

Po zakończeniu liturgii, w której uczestniczyły poczty sztandarowe szkół oraz jednostek OSP przemaszerowano na plac obok starej plebanii, gdzie rozpoczęto świecką część uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Radosław Sałata, który przybliżył zebranym geopolityczne uwarunkowania Europy sprzed 1050-ciu lat, podkreślił geniusz strategiczno-polityczny oraz dalekowzroczność myślenia historycznego księcia Mieszka Pierwszego oraz porównał zagrożenia stojące przed naszym państwem i Europą ongiś i dziś. Trafnie zauważył, iż Polska, wchodząca wtedy do rodziny państw chrześcijańskich dość późno, dziś jest w laicyzującej się Europie bastionem i ostoją chrześcijaństwa. Przemawiając do dzieci i młodzieży, podkreślił ich odpowiedzialność za utrzymanie tożsamości kulturowej Europejczyków i świadomości narodowej Polaków w niedalekiej przyszłości, kiedy to na skutek naturalnej wymiany pokoleniowej dzisiejsza młodzież przejmuje stery władzy na wszystkich jej szczeblach. więcej…