Gminne Mikołajki

Trochę przypomnienia: Święty Mikołaj to bardzo ważna postać. Zgodnie ze średniowieczną biografią żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry, która obecnie znajduje się na terytorium Turcji. Ten chrześcijański święty stał się z biegiem lat ważną postacią występującą w wielu kulturach. Święty Mikołaj zasłynął jako człowiek, który przez całe życie pomagał potrzebującym; wszystkie dobra, jakie posiadał rozdawał ubogim. Co ciekawe, Mikołaj swoje dary przekazywał anonimowo, co dowodzi jego bezinteresowności.
Zgodnie z tą tradycją w ramach Gminnych Mikołajek, których współorganizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy Borki, Wójt Radosław Sałata odwiedził wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy.
Dotarł do szkół z workiem pełnym słodkości, co dzieci przyjęły bardzo entuzjastycznie. Było dużo radości i satysfakcji, gdy Wójt w czapce Mikołaja rozdawał dzieciom słodycze. Dzieci zgodnie obiecywały, że będą grzeczne, aby za rok Wójt w roli Mikołaja znów do nich zawitał z prezentami.
Miło dostawać podarki, ale milej jest obdarowywać…

>>> Galeria <<<