Gazyfikacja Gminy Borki

Polska Spółka Gazownictwa , Odział w Lublinie , ul. Diamentowa  15, 20-471 Lublin, na prośbę Wójta Gminy Borki informuje  o podjęciu prac analitycznych dotyczących przyłączenia do sieci gazowej.
W pierwszej kolejności prace te będą podjęte  w miejscowościach najbliżej położonych stacji redukcyjnej tj: Borki, Osowno, Wola Osowińska,  Pasmugi i Sitno. Prosimy Państwa o informacje, które pozwolą nam na przeprowadzenie rzetelnej analizy dotyczącej przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia informacji w  tabeli na druku dostępnym  bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borki w pokoju nr.9  (Warpas Małgorzata ,tel. 81-85-74-208 ), lub  u     sołtysa miejscowości.

Poniżej przykładowa tabela.

Tabela nr 1 odbiorcy indywidualni

Tabela nr 2 odbiorcy istytucjonalni