Gazyfikacja gminy Borki

Do 15 kwietnia – ostateczny termin zapisów na przyłącze gazowe !!!

Wójt Gminy Borki informuje, iż prace analityczne dotyczące przyłączenia do sieci gazowej nadal trwają! Do wcześniej wymienionych już miejscowości takich jak: Borki, Osowno, Wola Osowińska, Pasmugi i Sitno dołącza miejscowość Stara Wieś.
Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej zapraszamy do wypełnienia informacji w tabeli na druku dostępnym bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borki w pokoju nr 8
u P. Małgorzaty Warpas. Przekazane informacje pozwolą nam na przeprowadzenie rzetelnej analizy dotyczącej potrzeb mieszkańców w zakresie wykonania sieci gazowej