Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – kampanię, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka.

Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Natomiast w Polsce kampania wiąże się z przypadającą 28 listopada rocznicą  doprowadzenia do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć w wyniku wieloletniej walki działaczek organizacji kobiecych.

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa nie jest sprawą prywatną; to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji.

Nie bądźmy obojętni wobec przemocy – nie tylko w tym dniu

Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

Infolinia: 800 120 002 (płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek – sobota: 10.00-22.00, niedziele i święta – 10.00-16.00

numer płatny: ( 22) 666-00-60 czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach

Ul. Wojska Polskiego 41

21-345 Borki

Tel.: (81) 857 42 77

Tel. alarmowy: 511 55 28 90

email: gops@gminaborki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim
ul. Lubelska 5
tel. (83) 352 72 66
email. pcpr.radzyn@pra.pl

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Lokalny Punkt w Radzyniu Podlaskim

Ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

Tel. 504 806 438 (całodobowy dyżur telefoniczny)

Dzielnicowy gminy Borki

asp. szt. Piotr Purgał

Tel.: (83) 351 22 54, 798 003 595

email: dzielnicowy.radzynpodl.5@lu.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 83 35 12 210