Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Gminy Borki pełni dyżury w każdy czwartek w godzinach 12:00-15:00 w sali USC.