Dostępność to dostępna komunikacja

Dostępność to dostępna komunikacja

Osoby, które maja trudności w korzystaniu z tradycyjnych sposobów komunikacji, takich jak mowa, tekst pisany potrzebują wsparcia w komunikacji i zrozumieniu informacji mówionych oraz pisanych.

Kto potrzebuje wsparcia w komunikacji

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje obrys twarzy ludzkiej ze znakiem zapytania w środkuiemOsoby z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i z problemami z czytaniem potrzebują wsparcia w postaci komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w skrócie od słów w języku angielskim AAC.
Wśród nas są także osoby, które mają trudności z czytaniem z powodu na przykład dysleksji.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca to metody i specjalne narzędzia, które pozwalają na porozumiewanie się osobom, które nie mówią lub mają z tym trudności.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca to mogą być gesty, obrazki, symbole, przedmioty.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje oko pół otwarte

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, które widzą słabiej i trudno im przeczytać tekst napisany na kartce lub widoczny na ekranie monitora.

Osobom niedowidzącym pomaga, jeśli napisany tekst ma większą czcionkę i odpowiedni kontrast.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje człowiek podpierający się laską

Osoby niewidome nie mogą przeczytać żadnego tekstu napisanego na kartce lub widocznego na ekranie monitora.

 

Osobom niewidomym pomaga, jeśli tekst jest napisany językiem możliwym do odczytania za pomocą dotyku, na przykład alfabetem Braila. Osobom niewidomym pomaga także, jeśli informacje tekstowe zamieszczone na stronach internetowych mogą być odczytywane maszynowo. Wtedy zamiast osoby niewidomej tekst czyta maszyna.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje ucho z przekłutym prętem

Osoby z niepełnosprawnością słuchu czyli osoby niedosłyszące lub osoby g/Głuche.

 

Takie osoby potrafią czytać, jednak język polski jest dla nich często językiem obcym. Dlatego osoby z niepełnosprawnością słuchu, aby właściwie zrozumieć informację mówioną lub pisaną potrzebują wsparcia.

Osobom z niedosłyszącym w rozumieniu informacji mówionej pomogą nowoczesne narzędzia, takie jak pętla indukcyjna.

Osobom g/Głuchym w rozumieniu informacji mówionej pomoże tłumacz polskiego języka migowego, w skrócie PJM. Taki tłumacz, na przykład w urzędzie może być dostępny na miejscu albo online.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą z obrysami mapyna której widnieje człowiek idący zygzakiem od jednego punktu do drugiego

Jeżeli jakaś osoba przyjedzie do Polski z innego kraju nazywamy ją cudzoziemcem.

Dla cudzoziemca język polski jest językiem obcym.

Cudzoziemcom trudno zrozumieć skomplikowane informacje mówione i pisane. Takim osobom pomoże nasza wyrozumiałość oraz informacje przygotowane jako tekst łatwy do czytania i rozumienia.

Obrazek przedstawia kwadrat z niebieskim tłem, na którym widnieje człowiek z książką. Na książce jest dłoń ze wskazanym kciukiem do góry

 

Ten symbol umieszczony przy tekście oznacza, że informacje są dostępne jako tekst łatwy do czytania i rozumienia.

Taki tekst przygotowuje specjalista, a tekst podlega procesowi certyfikacji.

Teksty łatwe do czytania i rozumienia pomagają osobom:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • z trudnościami w czytaniu
  • starszym
  • cudzoziemcom
  • wszystkim, którym zależy na szybkiej i jasnej informacji

Dostępna komunikacja wpływa na dostępność informacji.

Jeżeli nie wiesz w jaki sposób, jaką metodą wspomóc osobę z trudnościami w komunikacji bądź uprzejmy i otwarty na kontakt.

Każdemu czasem zdarza się czegoś nie rozumieć, więc każdy potrzebuje czasem wsparcia.