Dostępność to dostępna komunikacja i informacja

 

 

Jednym z filarów dostępności jest dostępność komunikacyjna i informacyjna. Najprościej rozumiana dostępność komunikacji i informacji to używanie metod i narzędzi wspierających komunikację osobom z utrudnieniami oraz zapewnianie, by informacje były podawane na kilka sposobów tzn. np. w polskim języku migowym jako nagranie filmu, w języku łatwym do czytania i rozumienia jako osobna informacja, z napisami (jeśli udostępniamy film), audiodeskrypcją, czyli opisem za pomocą słów tego, czego nie zobaczy osoba niewidoma (jeżeli udostępniamy film lub obraz).

Akty prawa zobowiązują do przygotowywania informacji w sposób dostępny dla wszystkich oraz zapewniania ułatwień w komunikacji osobom, które tego potrzebują. Takie ułatwienia to tłumacz lub osoba znająca polski język migowy (PJM), narzędzia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) oraz a może przede wszystkim wzajemne zrozumienia swoich potrzeb, empatia i życzliwość.