Dostępność – deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

rysunek przedstawia chmurkę w której wpisana jest osoba na wózku inwalidzkim, narysowane jest ucho i, odbiornik radiowy i okulary przeciwsłoneczne.Czarne strzałki prowadzą do czerwonego kólka na środku obrazkaKażdy podmiot publiczny ma obowiązek ustawowy przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej dokumentu w pełni dostępnego cyfrowo opisującego dostępność danej strony i podmiotu, którego ona dotyczy,

Rysunek przedstawia osobę która ma podniesione obyda kciuki do góry, nad jdnym kciukiem jest czerwony wykrzyknik odwrócony, nad drugim czerwony wykrzyknik w pozycji właściwej.Deklaracja dostępności to dokument zawierający wszelkie informacje, które pomagają osobom z niepełnosprawnością i innymi szczególnymi potrzebami w korzystaniu ze strony internetowej, aplikacji mobilnej i oferty podmiotu publicznego. W deklaracji są informacje o wszystkich obszarach dostępności.

Obrazek przedstawia żółty zegar na fioletowym tle, na obrzeżu okręgu jest wpisany żółty wykrzyknikObowiązek zamieszczania deklaracji dostępności do każdej z stron internetowych oraz aplikacji istnieje od 23 września 2021 r. Deklaracja musu być przygotowana w wersji językowej spójnej z językiem, w którym podawane są treści na stronie.

Każda deklaracja musi zawierać datę publikacji i datę ostatniej aktualizacji.

W deklaracji znajdują się także informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze wnoszenia skarg na brak dostępności. Prawo do takiej skargi będzie przysługiwać od września 2021 r.

Nasze deklaracje dostępności znajdują się tutaj:

deklaracja dostępności dla strony internetowej

deklaracja dostępności dla BIP