Dane dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Borki ze stanem na dzień 30 grudnia 2022 r.

Dane dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Borki ze stanem na dzień 30 grudnia 2022 r.:

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 114
  • liczba zawartch umów o dofinansowanie: 96
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 53
  • kwota wypłaconych dotacji: 1 474 128,46

Czyste Powietrze