Czasowe zawieszenie zajęć w Klubie Seniora w Gminie Borki

W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2021 r. zajęcia w Klubie Seniora w Gminie Borki zostają zawieszone.

Czasowe zawieszenie działalności obowiązuje w terminie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.