Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca ruszył proces składania deklaracji. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Od tego też dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed dniem rozpoczęcia składania deklaracji, ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

Formularze do pobrania:

Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021 (2)

Formularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021 (2)

Obowiązek informacyjny CEEB

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/