Budynek po byłej zlewni mleka w Starej Wsi już niebawem będzie własnością gminy Borki

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że sprawa regulacji własności budynku po byłej zlewni mleka w Starej Wsi wielkimi krokami zbliża się do końca. Regulacja prawna przedmiotowej nieruchomości trwa już od 2017 roku.

Należy zauważyć, że uregulowanie stanu prawnego tej nieruchomości, która została wybudowana w 1920 roku, wiązało się z prześledzeniem przepisów szeregu aktów prawnych: ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustawy z dnia 1958 roku o radach narodowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania, ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ponadto długie godziny spędzono w archiwach na analizie tabel likwidacyjnych wsi Tchórzewek i Stara Wieś z 1864 roku.

Dzięki zaangażowaniu Sołtyski Starej Wsi Joanny Sikory, najstarszych mieszkańców wsi i Starostwa Powiatowego oraz przychylności działu administracji firmy Spomlek udało się otrzymać pozytywną decyzję Starosty, uznającą nieruchomość za mienie gromadzkie.

W tym momencie jest przygotowywany wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji, która będzie służyła za podstawę założenia księgi wieczystej z wpisem własności Gmina Borki.