Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej

 

 

 

” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie “

W dniu 7 maja 2019 r. Wójt Gminy Borki podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej”. Przyznana pomoc jest dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie wybudowany i wyposażony Wiejski Dom Kultury, które będzie spełniał funkcje realizacji inicjatyw społecznych w tym prowadzenie zajęć społeczno – kulturalnych. Przyznane środki to 500 000 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.  Kolejnym naszym działaniem będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane celem wyłonienia wykonawcy.