Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju realizuje projekt z działania 9.3 Promocja przedsiębiorczości pt. „Moja firma – moja przyszłość”