BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Borki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach w celu oszacowania przez Komisję ds. Szkód w Gospodarstwach Rolnych i Działach Specjalnych Produkcji Rolnej.
Do oświadczeń należy dołączyć:
– kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 (ARiMR)
– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/ paszporty.
ℹ️ Wzory dokumentów są dostępne w pok. nr 2 Urzędu Gminy Borki.