OBWIESZCZENIE

INFORMACJA w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  15 października 2023r.

Aktualności

Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) informuję, że wyborcy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą skorzystać z bezpłatnego  prawa do transportu do lokalu wyborczego. Zgłoszeń konieczności zapewnienia […]
Więcej

Defilada Wojska Polskiego i Pikniki Wojskowe „SILNA-BIAŁOCZERWONA”

Aktualności

„Silna Biało-Czerwona” – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział. Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o […]
Więcej

OBWIESZCZENIE

Aktualności

z dnia 6 czerwca 2023 r. WÓJTA GMINY BORKI Zgodnie zart. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3  i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. […]
Więcej