Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” zaprasza na konsultacje

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

Czytaj dalej Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” zaprasza na konsultacje

Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZAPIECEK" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD. DATA: 6 WRZEŚNIA 2022 R. GODZINA: 12.30 MIEJSCE: URZĄD GMINY BORKI www.lgdzapiecek.pl tel. 83 352 16 00 biuro@lgdzapiecek.pl PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie celu spotkania - część informacyjna. 2. Przedstawienie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz wyników z analizy deskresearch obszaru objętego LSR. 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru. 4. Przeprowadzenie analizy SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR. 5. Podsumowanie spotkania SERDECZNIE ZAPRASZAMY! „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Spotkania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bezpłatny odbiór folii rolniczej

W dniu 30.06.2022 r. od godziny 8:00 na terenie PSZOK (dawny SKR) w m. Stara Wieś Gmina Borki będzie prowadziła BEZPŁATNĄ zbiórkę odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników z terenu gminy Borki.

UWAGA!

Zbiórka zorganizowana jest dla osób, które deklarowały w Urzędzie Gminy Borki chęć utylizacji folii rolniczej. Osoby te zobowiązane są do zorganizowania transportu folii we własnym zakresie.

Poniżej instrukcja jak przygotować folię do odbioru.

 

Rozporządzenie nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przesyła Rozporządzenie nr 1 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego.

Informacja o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej w uproszczonej procedurze dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu. Czytaj dalej Informacja o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, w związku z aktualną sytuacją epizodyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), przesyła Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz. 768). Powyższe Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 06.05.2022r.

Rozporządzenie

Wynajem sprzętu stanowiącego własność gminy

Urząd Gminy Borki zachęca do odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki tj. 

 • Ciągnik
 • Ciągnik z równiarką drogową
 • Ciągnik z kosiarką bijakową
 • Ciągnik z WUKO
 • Ciągnik z pługiem do odśnieżania
 • KAMAZ (wywrotka)
 • Koparko-ładowarka
 • Autobus
 • Samochód Iveco (wywrotka 3,5 t)
 • Giętarka do blachy
 • Zagęszczarka 160 kg
 • Zagęszczarka 90 kg
 • Agregat prądotwórczy
 • Pilarka na wysięgniku do regulacji gałęzi
 • Ciągnik z rębakiem lub sam rębak
 • Ciągnik z kosiarką rotacyjną
 • Star 266 z pługiem do odśnieżania i piaskarką

Od 14 kwietnia 2022 r. istnieje możliwość odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki. Warunkiem skorzystania z ww. sprzętu jest złożenie wniosku do tut. Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki o korzystanie ze sprzętu oraz określenie przypuszczalnego terminu jego udostępnienia.

Rozliczenie za korzystanie z ww. sprzętu będzie dokonywane na podstawie stawek określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu ws. ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 81 478 54 22

Wniosek o korzystanie ze sprzętu

STAWKI ZA KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU ORAZ TABORU KOŁOWEGO

 

  

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wiosennej akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie:

Informuję, że w dniach od 07 do 9 kwietnia 2022r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.