Bezpłatny odbiór folii rolniczej

W dniu 30.06.2022 r. od godziny 8:00 na terenie PSZOK (dawny SKR) w m. Stara Wieś Gmina Borki będzie prowadziła BEZPŁATNĄ zbiórkę odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników z terenu gminy Borki.

UWAGA!

Zbiórka zorganizowana jest dla osób, które deklarowały w Urzędzie Gminy Borki chęć utylizacji folii rolniczej. Osoby te zobowiązane są do zorganizowania transportu folii we własnym zakresie.

Poniżej instrukcja jak przygotować folię do odbioru.

 

Rozporządzenie nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przesyła Rozporządzenie nr 1 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego.

Informacja o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej w uproszczonej procedurze dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu. Czytaj dalej Informacja o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, w związku z aktualną sytuacją epizodyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), przesyła Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz. 768). Powyższe Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 06.05.2022r.

Rozporządzenie

Wynajem sprzętu stanowiącego własność gminy

Urząd Gminy Borki zachęca do odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki tj. 

 • Ciągnik
 • Ciągnik z równiarką drogową
 • Ciągnik z kosiarką bijakową
 • Ciągnik z WUKO
 • Ciągnik z pługiem do odśnieżania
 • KAMAZ (wywrotka)
 • Koparko-ładowarka
 • Autobus
 • Samochód Iveco (wywrotka 3,5 t)
 • Giętarka do blachy
 • Zagęszczarka 160 kg
 • Zagęszczarka 90 kg
 • Agregat prądotwórczy
 • Pilarka na wysięgniku do regulacji gałęzi
 • Ciągnik z rębakiem lub sam rębak
 • Ciągnik z kosiarką rotacyjną
 • Star 266 z pługiem do odśnieżania i piaskarką

Od 14 kwietnia 2022 r. istnieje możliwość odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki. Warunkiem skorzystania z ww. sprzętu jest złożenie wniosku do tut. Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki o korzystanie ze sprzętu oraz określenie przypuszczalnego terminu jego udostępnienia.

Rozliczenie za korzystanie z ww. sprzętu będzie dokonywane na podstawie stawek określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu ws. ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 81 478 54 22

Wniosek o korzystanie ze sprzętu

STAWKI ZA KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU ORAZ TABORU KOŁOWEGO

 

  

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wiosennej akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie:

Informuję, że w dniach od 07 do 9 kwietnia 2022r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Borki w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Borki.

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Borki.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r. w następujących formach:

Czytaj dalej Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w gminie Borki

 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Borki w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Borki. Czytaj dalej Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w gminie Borki