Usuwanie Azbestu -Projekt

Wójt Gminy Borki informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu. Nabór zgłoszeń trwa od 13.05.2021r. do 20.05.2021r. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

* Informujemy, że zadanie będzie realizowane wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez Gminę Borki.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna Akacja Szczepień Lisów Przeciw Wściekliźnie

Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły w  komunikacie.

Uchwala Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego

 Uprzejmie informuję, że dnia 19 lutego 2021r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw- tzw. “uchwała antysmogowa” dla województwa lubelskiego. Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw. Uchwała antysmogowa została przygotowana po wnikliwej analizie wielu aspektów m. in. środowiskowych, ekonomicznych, zdrowotnych oraz w oparciu o wniesione uwagi i wnioski przedłożone podczas dwukrotnych konsultacji jej projektu. Obecnie, jest ona rozwiązaniem optymalnym, na drodze do poprawy jakości powietrza w województwie.

uchwała Sejmiku Woj.lubelskiego

Informacja od Samorządu Województwa Lubelskiego w sprawie kampanii edukacyjnej: “Lubelskie -wspólnie dla pszczół”

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Lubelskiego w bieżącym roku kontynuuje wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół w ramach kampanii edukacyjnej: “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Jednym z filarów naszej akcji są działania skierowane do osób stosujących środki ochrony roślin, szczególnie rolników i sadowników. Ich założeniem jest uświadamianie zagrożeń oraz wypracowanie dobrych, partnerskich relacji między rolnikami a pszczelarzami. Zachęcam także do zapoznania się z dotychczasowymi i planowanymi działaniami w ramach kampanii “Lubelskie-wspólnie dla pszczół”, które są przedstawione na stronach internetowych www.lubelskie.pl/pszczola oraz facebook.com/LubelskieWspolnieDlaPszczol.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie podziału obwodów łowieckich

Uprzejmie informujmy, że Marszałek Województwa Lubelskiego zaktualizował projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz 1683, z późn. zm.) podlega konsultacjom społecznym.

Obwieszenie Marszała Województwa Lubelskiego z  dnia 8 marca 2021 r. w załączeniu.