Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Borki

Zapraszamy na VI sesję Rady Gminy Borki, która odbędzie się 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. 

Szczegółowy program sesji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Informujemy o ogłoszeniu naboru na dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Groby i cmentarze wojenne w kraju. 

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. samorządowe instytucje kultury,
2. organizacje pozarządowe,
3. jednostki samorządu terytorialnego,
4. uczelnie publiczne i niepubliczne,
5. kościoły i związki wyznaniowe,
6. osoby prawne.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: https://bit.ly/2IIvUki

Umowa podpisana: ponad milion złotych powędruje do przedszkoli w naszej gminie

Wczoraj, 20 marca 2019 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Borki Radosław Sałata sfinalizował starania o pozyskanie środków na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w gminie Borki”. Całkowita wartość projektu wynosi aż 1 219 481,99 zł. Kwota dofinansowania wyniesie  
1 036 559,69 zł.  


Pieniądze z dofinansowania projektu będą przeznaczone na poszerzenie oferty przedszkolnej w Borkach oraz Woli Osowińskiej. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata twierdzi: Traktuję to zadanie priorytetowo. Moim celem jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Na podstawie diagnozy, którą zleciłem pracownikom Urzędu Gminy na początku 2018 roku, wynika jasno, że mamy niski udział dzieci w wieku 3–4 lata w edukacji przedszkolnej. Przyczyna jest oczywista: brak miejsc w przedszkolach. Uważam, że brak miejsc nie tylko utrudnia rozwój psychiczny i intelektualny dzieci, ale utrudnia też podjęcie pracy zawodowej ich rodzicom. Są zmuszeni do poszukiwania opiekunów do dzieci na własną rękę, albo muszą w ogóle rezygnować z pracy.  Ustaliliśmy razem z rodzicami, że potrzeba 95 nowych miejsc przedszkolnych. Posiadamy sale w przy ZPO w Borkach i Woli Osowińskiej. Za uzyskane pieniądze dostosujemy infrastrukturę do potrzeb najmłodszych użytkowników, bo ta nie była modernizowana już od prawie 20 lat. Dzieci muszą rozwijać się w warunkach godnych i przyjaznych.

Co konkretnie zostanie wykonane:
✔️ remont oraz dostosowanie 
sal do potrzeb przedszkolaków,
✔️ zakup nowych pomocy dydaktycznych i zabawek,
✔️ organizacja szeregu specjalistycznych zajęć, zapewniających prawidłowy rozwój najmłodszych,
✔️ realizacja programu dodatkowych zajęć i uroczystości,
✔️ utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Woli Osowińskiej,
✔️ utworzenie dwóch nowych grupy przedszkolnych w Borkach,
✔️ zapewnienie bezpłatnych posiłków i in.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

W dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 odbędzie się wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
WAŻNE: w przypadku znalezienia szczepionki, nie wolno jej dotykać, a w przypadku kontaktu substancji ze skórą, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim informuje producentów produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich (np. uprawa zbóż, warzyw, owoców) o obowiązku rejestracji prowadzonej działalności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim.
Rejestracja jest bezpłatna.

Szczegóły znajdują się w komunikacie niżej.

 

Wniosek o rejestrację do pobrania: Wniosek o wpis do rejestru 2017

ZAPROSZENIE: Odnawialne źródła energii – szansa na innowacyjne rolnictwo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 8:30 w Lubelskim ODR w Końskowoli (ul. Pożowska 8).

Tematy, które będą poruszone na szkoleniu:
1. uwarunkowania i koszty pozyskania OZE (odnawialnych źródeł energii),
2. praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE;
    – biogazowanie rolnicze;
    – małe elektrownie wodne;
    – instalacje fotowoltaiczne;
    – kotły na biomasę (pellet);
3. finansowe wsparcie operacyjne:
    – prosument,
    – taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP);
    – aukcje,
4. wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Rejestracja na szkolenie odbywa się do 20 marca pod numerami telefonów wskazanymi na plakatach informacyjnych niżej.

 

 Program szkolenia: Agenda szkolenia – 21.02.2019

Kolejne fundusze pozyskane: 761 000 zł na remont dróg

11 marca Wójt Gminy Borki Radosław Sałata – na zdjęciu z Wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek, kandydatką do Parlamentu Europejskiego z listy PiS –  otrzymał promesę dotacji w wysokości 761 000 zł na remont dróg gminnych w miejscowościach:
– Stara Wieś (droga nr 102278L),
– Wola Chomejowa (droga nr 102116L).

Promesa pochodzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Jest ona rezultatem starań Wójta Radosława Sałaty o udział w podziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na rok 2019.

Gmina Borki skorzysta ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych już po raz drugi. W ubiegłym roku uzyskaliśmy 758 213 zł. Dzięki tym pieniądzom, przy wkładzie gminy, zmodernizowaliśmy drogi na łączną sumę ponad miliona złotych. Były to drogi w:
Krasewie (nr 102119L),
Maruszewcu Pofolwarcznym (nr 102279L),
Nowinach (nr 102282L).

Mamy pełną świadomość, że potrzeby są duże, ale – jak widać – skutecznie i sukcesywnie je realizujemy.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na obrady Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia.
TEMAT: ocena stanu dróg;
KIEDY: 14 marca 2019 roku (czwartek), godz. 10:00;
GDZIE: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Borki.